top of page

חוסן אישי בארגונים

אימון

מנהלים

ועובדים בכירים

 

מהי המיומנות מס' 1
שתאפשר

למיומנויות העבודה שלך להתבטא?

ניהול ותפקוד במצבי לחץ ואי ודאות דורשים מתן פתרונות מורכבים ב-no time. עבור כך דרושה אינטליגנציה רגשית וחברתית ויכולת ויסות עצמי אפקטיבי.

אימון חוסן פסיכופיזיולוגי מקנה למנהלים, עובדים בכירים ומועמדים לניהול כלים יעילים וברורים הן להפחתת עומס פסיכופיזיולוגי ולתפקוד אופטימלי במצבי לחץ ואי ודאות שיאפשרו למיומנויות החשובות לעבודה להתבטא.

קיראו עוד

ארגונים ודור ה-Y

הרצאות

חוזקות וחולשות של דור המסכים 

וביטוייהן בארגון

בהווה ובעתיד

-

מצבי לחץ ואי ודאות באירגון

הכנת דור המנהלים הבא

ואיך זה קשור לדור ה-Y?  

האם חשיפה למסכים השפיעה על החוזקות והחולשות של דור ה-Y?

כיצד מושפעת עבודת צוות ועבודה של דור ה-Y מול מנהלים?

מהם האיפיונים הצפויים בדור המנהלים העתידי?

מה יש לצפות מדור ה-Z העומד להתדפק בקרוב על דלתות ארגונים?

איך מעצימים חסכים ופערים שנוצרו ביכולות האישיות של דור ה-Y?

קיראו עוד

 

bottom of page