top of page

דר' גדי ליסק בכנס ה-23 ללמידה בארגונים

הרצאות לאירגונים

ד"ר גדי ליסק

פסיכופיזיולוג יישומי

חוקר השפעת מדיה דיגיטלית

 על

דור ה-Y ו-Z 

 

חוזקות וחולשות

 פסיכופיזיולוגיות 

של דור המסכים 

וביטוייהן בעולם העבודה

בהווה ובעתיד

מוכנות למצבי לחץ ואי ודאות בארגון?

הכנת דור המנהלים הבא?

ואיך זה קשור לדור ה-Y...

 

ניהול ותפקוד במצבי לחץ ואי ודאות דורשים מתן פתרונות מורכבים ב-no time ויצירת נטוורקינג בין דיסציפלינות.

עבור כך דרושה אינטליגנציה רגשית וחברתית ויכולת ויסות עצמי אפקטיבי שהיא הבסיס לתפקוד במצבי לחץ.

תכונות אלה דרושות לתפקוד ציוותי אופטימלי ולמנהלים עתידיים ובלעדיהן עשוי להיווצר קושי בתפקוד במצבים הדורשים מתן פתרונות מהירים תחת לחץ.

האם לדור ה-Y יש את כל מה שדרוש לכך?

על-פי סקר אמריקאי מ-2015, דור ה-Y נמצא במתח יותר מהדורות שקדמו לו. כדי להפחית מתחים, בני דור ה-Y משתמשים במדיה דיגיטלית יותר מכל אמצעי אחר וזאת יותר מהדורות הקודמים להם. אלא שממצאים עדכניים מראים ש-multi-tasking וגלישה מרובה באינטרנט גורמת לירידה בתקשורת בין אישית אנושית, אינטליגנציה רגשית וחברתית, תכונות שאמורות ליצור יחדיו חוסן פסיכופיזיולוגי מיטבי. 

 

תכונות אלה דרושות לתפקוד ציוותי אופטימלי ולמנהלים עתידיים ובלעדיהן עשוי להיווצר קושי בתפקוד במצבים הדורשים מתן פתרונות מהירים תחת לחץ. 

 

כלומר, באופן פרדוקסלי, דור ה-Y מביא אתו מיומנויות טכנולוגיות גבוהות אך אלו עשויות לבוא על חשבון תכונות הדרושות לתפקוד במצבי עומס השכיחים בעולם הארגוני ובתפקידי ניהול. אלא שניתן לשפר יכולת עמידה בלחץ, תקשורת בין אישית אנושית, אינטליגנציה רגשית וחברתית וחוסן באמצעות תהליך אימון פסיכופיזיולוגי.

 

ההרצאה נותנת תשובות לשאלות:

דור ה-Y הוא דור של מסכים -

איך החוזקות והחולשות של דור ה-Y  משפיעות על התרבות הארגונית?

כיצד מושפעת עבודת צוות ועבודה מול מנהלים ?

מהם האפיונים הצפויים בדור המנהלים העתידי ?

מה יש לצפות מדור ה-Z העומד להתדפק בקרוב על דלתות ארגונים?

ההרצאה חותרת ליצירת יכולת עבור הארגון לבחירת כלים לאיתור יעיל של צרכים ספציפיים, ובניית פלטפורמות שישכילו להתמודד להעצמת חסכים ופערים שנוצרו ביכולות האישיות עד להגעה לעבודה.

התקשרו

050-2127748

bottom of page