top of page

כנס הסתדרות הרופאים 10.11.19

הרצאות להורים ומורים

הרצאה להורים
כללית - שרות בריאות
כללית.JPG
האגודה להתפתחות הילד.JPG
תיכון בן צבי.JPG
פולה בן גוריון.JPG
הריאלי.png
737.jpg
אומנויות.JPG
כנס מומחי קרינה - האונ' העברית
אוניברסיטה עברית.png
מכבי.JPG
פאנל הכנס -23 ללמידה בארגונים

הכנס ה-23 ללמידה בארגונים

bottom of page